Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:406 (1999-2000)
Innlevert: 26.06.2000
Sendt: 27.06.2000
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 06.07.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Viser til statsministerens uttalelser i media, hvor han har beskrevet en utvikling i retning av økt import av matvarer fra EU.
Vil statsministeren i en slik sammenheng ta initiativ til å reforhandle EØS-avtalens kapitler som berører fiskerier, mend sikte på å forbedre rammevilkårene for eksport av norske fiskeriprodukter til EU?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Gjeldende handelsvilkår for eksporten av sjømat fra Norge til EU er i hovedsak regulert gjennom EØS-avtalens Protokoll 9. Begge parter legger til grunn at EØS-avtalen er en balansert avtale som gir hensiktsmessige rammer for integreringen av bl.a. Norge i det indre marked. EØS-avtalen gir imidlertid ikke tilfredsstillende markedsadgang for fisk og fiskevarer.

Når det gjelder Protokoll 9, har det en tid pågått dialog mellom EØS/EFTA-landene og EU-kommisjonen om enkelte uklare og uavklarte spørsmål, herunder såkalt "unfinished business". EFTA presenterte en rapport om dette i november 1999 og EU kom med sine kommentarer i april i år, der det samtidig ble åpnet for videre drøftinger på ekspertnivå. Det er avtalt at dette skal finne sted etter sommerferien. Denne prosessen dreier seg om til dels kompliserte tekniske spørsmål. Vi vil avvente de forestående samtaler før det er grunnlag for å vurdere eventuelle nye initiativ.

Regjeringen er opptatt av å ivareta interessene til norsk sjømateksport best mulig, innenfor det internasjonale avtaleverk vi har og de muligheter som byr seg. Dette vil være et viktig aspekt i arbeidet med å utløse verdiskapingspotensialet innen havbruks- og fiskerinæringen.