Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:419 (1999-2000)
Innlevert: 30.06.2000
Sendt: 03.07.2000
Besvart: 06.07.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Da Såkorn-invest i Stavanger fikk oppdraget med å forvalte statens regionale såkorn-midler var det et utgangspunkt at det skulle være et kontor for Vestlandet, ikke hovedsakelig for Stavanger og Rogalandsområdet. Foreløpig har hoveddelen av aktiviteten vært knyttet til Stavanger/Rogalandsprosjekt.
Hvordan vil statsråden sikre at Bergen og Hordaland får ta større del i disse midlene?

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: Såkorn-invest AS ble etablert våren 1998 med en relativt liten kapitalbase på 20 mill. kroner. Selskapet har vært i en oppbyggingsfase når det gjelder egen organisasjon, nettverk og investeringsportefølje. Fram til i dag har Såkorn-invest AS blitt administrert av en person på deltid. Selskapet har pr. i dag åtte investeringer. Av disse er en i Sogn og Fjordane, to i Hordaland og fem i Rogaland.

Såkorn-invest AS eies av de private investorene og ledes av et styre på fem personer. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond utnevner to av disse.

Det er bevilget midler til utvidelse av de regionale såkornfondene, slik at disse kan komme opp i 100 mill. kroner hver. Såkorn-invest AS er i ferd med å avslutte sin emisjon, hvor siktemålet er å få inn 40 mill. kroner fra private investorer, som så skal matches med tilsvarende beløp statlig ansvarlig lån. En økt kapital vil danne grunnlag for en utvidet organisasjon og flere investeringer. Til høsten vil derfor Såkorn-invest AS ansette en leder på heltid og etablere et eget kontor i Bergen. Videre vil arbeidet med å etablere nettverk inn mot relevante miljøer i alle fylker bli forsterket. I denne sammenheng har SNDs distriktskontorer i de tre fylkene en sentral rolle.