Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:434 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 08.09.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Jeg viser til pressemelding fra Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet datert 30. juni d.å. med omtale av resultatet av lønnsforhandlingene mellom staten og lærerne. Her uttaler Regjeringen at staten vil kompensere for de reelle kostnadene som følger av den nye arbeidstidsordningen. Rapporter fra skoleeierne tyder imidlertid på at statens bidrag kun dekker deler av de økte lønnsutgiftene.
Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle Regjeringens lovnader om full kompensasjon?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I pressemeldingen fra 30. juni i år, står det: "Reelle kostnader som følger av ny arbeidstidsordning for lærerne vil bli kompensert av staten." Regjeringen forbereder en proposisjon om tilleggsbevilgning som fullt ut dekker kommunenes ekstrautgifter for 2000, som følge av endret arbeidstidsavtale pr. 1. august 2000. Kompensasjon vil bli videreført i neste års budsjett uten at jeg kan gå inn på detaljene nå.