Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:435 (1999-2000)
Innlevert: 01.09.2000
Sendt: 01.09.2000
Besvart: 15.09.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vil finansministeren medvirke til å fjerne bestemmelsen om at dødsfall betraktes som kontraktsbrudd fra forskriftene om Boligsparing for Ungdom?

Begrunnelse

Når død rammer så unge mennesker, at de kommer inn under lov om Boligsparing for Ungdom, er dette svært tragisk og tungt for familien som er igjen. Som oftest er også dette ungdommer som har liten eller ingen formue. Heldigvis er det ikke mange som rammes av død i så ung alder.
Ved kontraktsbrudd ansees vilkårene for sparevilkårene brutt og tidligere opptjente skattefradrag vil bli belastet dødsboet. Dersom det ikke er noe aktiva i boet må foreldrene betale "restskatten". Dette kan virke urimelig.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Forutsetningen for BSU-ordningen har vært at de sparte beløpene skulle benyttes ved skattyterens kjøp av bolig. En har vurdert det slik at denne betingelsen for skattefradraget ikke lenger kan anses som oppfylt når spareren dør. I slike tilfelle inngår imidlertid midlene fra BSU-kontoen i boets aktiva, som blant annet kan benyttes til betaling av skattekravet. I tillegg har en eventuell gjenlevende ektefelle mulighet til å overta BSU-kontrakten, og i så fall anses vilkårene for boligsparingen likevel ikke som brutt. Endelig er det etter reglene i skattebetalingsloven kapittel VII mulig å oppnå hel eller delvis ettergivelse av skattekrav, i tilfelle hvor det ville virke særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten.

Det er heldigvis ikke så mange som dør i ung alder, og av de få som gjør det er det heller ikke alle som har BSU-konto. Økonomisk er det derfor ikke så betydningsfullt for staten om denne ordningen endres, slik at skattefradraget ikke reverseres ved dødsfall. For de etterlatte kan det derimot ha stor betydning, ikke minst følelsesmessig, at dødsfallet ikke blir behandlet som kontraktsbrudd. Departementet vil derfor gjennomgå dette på nytt, med sikte på å endre denne regelen.