Skriftlig spørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:5 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 10.10.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): Vil forsvarsministeren ta et initiativ til at "KNM TYR" ved annen tjeneste i aktuelle sjøområder foretar nytt søk etter den siste av de omkomne etter "Sleipner" - forliset?

Begrunnelse

Med bakgrunn i tidligere søk og det faktum at den siste savnede fra "Sleipner"-ulykken ikke ble funnet da vaket ble hevet ville et avsluttende søk i forbindelse med "KNM "TYRs" øvrige tokt i samme farvann bidra til å oppfylle det løfte som ble gitt fra den tidligere Regjering om statlig medvirkning. Dette for å gi pårørende nok et håndslag for å finne den saknede Da sakens bakgrunn antas å være kjent for statsråden ser undertegnede ingen grunn til ytterligere begrunnelse.
Videre vil jeg peke på at søk etter den 17 år gamle Bjarne Eide som har vært savnet 18/6 2000 fra Karmøy ikke har gitt resultat.
Jeg ber derfor om statsrådens medvirkning til at også et slik søk kan gjennomføres når KNM "TYR" måtte befinne seg i det aktuelle sjøområde. Jeg viser i denne sammenheng til henvendelse til statsråd Hanne Harlem fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal i brev av 15. august 2000.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde datert 28. september d.å. om hvorvidt jeg vil ta initiativ til at "KNM TYR" ved annen tjeneste i aktuelle sjøområder vil foreta nytt søk etter den siste av de omkomne etter "Sleipner"-forliset, samt etter Bjarne Eide som har vært savnet fra Karmøy siden 18. juni då.

"KNM TYR" har nedlagt en meget betydelig innsats i søk etter savnede i forbindelse med "Sleipner"-forliset. Totalt har fartøyet gjennomført over 200 timer søk i området med noe av det mest moderne tekniske utstyret som i dag finnes for søk etter savnede i sjøen. De mest aktuelle områdene har blitt systematisk og grundig gjennomsøkt flere ganger, med det resultat at "KNM TYR" har funnet to av de savnede. Til tross for den betydelige innsatsen som mannskapet ombord på fartøyet har nedlagt, har det ikke lykkes å finne den siste av de savnede. I april ble det besluttet at "KNM TYR" ikke skulle delta i videre søk.

Etter å ha vurdert saken, er jeg innstilt på at Forsvaret foretar ett nytt søk etter den siste savnede fra "Sleipner"-forliset. Når det gjelder søk etter Bjarne Eide som har vært savnet fra Karmøy siden 18. juni d.å., vil Forsvaret på henvendelse fra Karmøy lensmannskontor vurdere hvordan "KNM TYR" i tillegg eventuelt kan avse to dager til søk etter denne savnede personen.

Det understrekes at disse søkene vil måtte foretas når "KNM TYR" likevel er i de aktuelle sjøområdene.