Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:2 (2000-2001)
Innlevert: 03.10.2000
Sendt: 03.10.2000
Besvart: 16.10.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Jeg viser til svar av 25.09 00 på spørsmål 466 fra undertegnede.
Svaret sier ingenting om framdrift og tidspunkt for å få ordningen på plass. Dette haster fordi dagens rettstilstand gjør at funksjonshemmede som trenger en slik skyssordning, må fortsette å gå i attføring og si nei til fast tilsetting. De forblir trygdet helt unødvendig.
Betyr statsrådens svar at en lovhjemmel som følger opp Stortingets enstemmige forslag, ikke vil bli fremmet inneværende år?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Jeg viser til mitt svar av 25. september 2000 på spørsmål nr. 466 og kan opplyse at jeg arbeider med oppfølgingen av Stortingets vedtak for å sikre funksjonshemmedes dekning av transportutgifter til arbeidsreiser.

Som det fremgår av mitt tidligere svar krever et bedre transporttilbud til funksjonshemmede til arbeidsreiser et samarbeid mellom flere departementer. Dette arbeidet er godt i gang og er forankret under statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede.

Dette arbeidet har høy prioritet fra min side. Jeg kan ikke si noe bestemt om tidspunktet for når jeg vil ha et opplegg klart, men jeg vil komme tilbake med en nærmere orientering til Stortinget så snart en løsning foreligger.