Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:18 (2000-2001)
Innlevert: 06.10.2000
Sendt: 06.10.2000
Besvart: 17.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål besvart 7. juni angående støtte til IUCN og WWF. Jeg kan ikke se å ha fått svar på mitt spørsmål om UD vil opprettholde sin enorme støtte til disse organisasjonene. Jeg gjentar derfor spørsmålet.
Vil UD opprettholde sin enorme støtte til IUCN og WWF?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Det er bred nasjonal og internasjonal støtte til det meste av det arbeidet som skjer i regi av "The International Union for the Conservation of Nature" (IUCN) og "World Wide Fund for Nature" (WWF). Uenighet om noen få enkeltsaker bør ikke føre til at vi reduserer vår støtte til et viktig internasjonalt miljøvernarbeid.

Utenriksdepartementet/NORAD finansierer enkelte prosjekter som er anbefalt av den norske nasjonalkomiteen av IUCN. Selv om IUCN ikke er på linje med norske myndigheter når det gjelder forvaltning av sjøpattedyr, er organisasjonen engasjert i mange viktige prosjekter relatert til miljø- og ressursforvaltning. Midlene Norge stiller til disposisjon for IUCN går for øvrig til gjennomføring av omforente prosjekter. Jeg ser derfor ingen grunn til ikke å videreføre dette samarbeidet.

Også WWF gjør en viktig innsats på flere områder. Jeg vil derfor gå inn for å videreføre den norske bistanden til WWF-International, som formidles via Verdensbanken.

For øvrig vil Utenriksdepartementet fortsette arbeidet for å vinne større forståelse for norske synspunkter om forvaltning av sjøpattedyr i både WWF og IUCN.