Skriftlig spørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:21 (2000-2001)
Innlevert: 06.10.2000
Sendt: 06.10.2000
Besvart: 17.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Norge har vedtatt å returnere Kosovo-flyktningene. En kald vinter står for døren i Kosovo uten at det er boliger nok til de som vender tilbake. Norske firmaer har gode løsninger vedrørende bygging av hus (tilsvarende som brukes av Forsvaret). Disse kan bygges for meget lave kostnader. Kostnadene dekkes via innsparte midler som følge av rask repatriering. Dette vil redusere unødige lidelser.
Vil Regjeringen ta initiativ for å sikre slike boløsninger for Kosovo-flyktningene?

Begrunnelse

Vinteren i Kosovo står for døren. De klimatiske forholdene er meget tøffe, da vinteren er særdeles kald og rå (vinteren er tøffere enn mange steder i Norge). Boligsituasjonen i Kosovo er prekær. Dersom norske myndigheter handler raskt, kan man unngå unødige lidelser for flyktningene som sendes tilbake fra Norge. Ser man utgiftene til kontantstøtte for tilbakevendelse av Kosovo-flyktninger (som også er ment å dekke utgifter til bolig) og innsparte oppholdsutgifter på norske asylmottak (på grunn av raskere repatriering) i sammenheng, vil dette antagelig spare staten for utgifter samtidig som man hindrer humanitære lidelser.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Det er fremdeles et stort behov for boliger i Kosovo. Regjeringen har derfor i høst besvart positivt en henvendelse fra FN/UNMIKs leder Bernhard Kouchner om støtte til et program for oppsetting av midlertidige boliger i Kosovo. Programmet har en samlet ramme på ca. NOK 12 millioner, hvorav Norge bidrar med NOK 2 millioner. Målsettingen for programmet er å imøtekomme det behovet for boliger som repatrieringen fra flere europeiske land har skapt i Kosovo.

Regjeringen har også støttet Flyktningerådets gjenoppbyggingsprogram, som ble igangsatt i fjor sommer. Det er for i år overført 4,5 mill. kroner over Regjeringens budsjett til Flykningerådets program for gjenoppbygging av boliger - hovedsakelig i kommunene Obilic, Kosovo Polje og Glogovac i Kosovo. I tillegg er det bevilget støtte til utfasing av Norsk Folkehjelps boliggjenoppbyggingsprogram i Pec, der i alt 600 boliger er rehabilitert.

Også Kirkens Nødhjelp har fått støtte til boligbyggingsprosjekter i Kosovo. Regjeringen har over årets budsjett støttet oppsetting av ferdighus i Mitrovica og Pec i regi av Kirkens Nødhjelp. Husene ble satt opp sist vinter for å avhjelpe den akutte boligsituasjonen som da fantes i Kosovo.

For øvrig har Regjeringen prioritert gjenoppbygging av nødvendig infrastruktur som vann- og elektrisitetsdistribusjon. Flere prosjekter finansiert av den norske regjering er allerede sluttført, noe som har resultert i sikrere vannforsyning til Pristina og mer stabil strømforsyning i Prizren-regionen. Ytterligere elektrisitetsforsyningsprosjekter sluttføres i disse dager.

I lys av at arbeidet med gjenoppbygging av boliger har siden i vinter gått svært raskt, synes norske ferdighus ikke å være den beste løsningen på de utfordringer som vi står overfor for å sikre befolkningen i Kosovo egnet husvære. Regjeringen vil derfor ikke i tiden framover gi høy prioritet til boligløsninger basert på norske ferdighus.