Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:43 (2000-2001)
Innlevert: 19.10.2000
Sendt: 20.10.2000
Besvart: 27.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Stortinget har tidligere slått fast at arbeidet med nøyaktig kartlegging og digitalisering av norskekysten skulle være ferdig innen 2006. I årets budsjett sies det at dette arbeidet ikke skal sluttføres før 2016. På enkelte strekk er kartdataene over kysten langs Vestlandet og Nord-Norge ikke oppdatert på 100 år.
Mener statsråden at digitaliserte sjøkart basert på slike data gir tilstrekkelig sikkerhet for trafikken langs norskekysten?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Norskekysten er i sin helhet dekket med papirkart som i hovedsak fyller kravene til sikker navigasjon med moderate hastigheter og tradisjonelle navigasjonsmetoder. Ca. to tredjedeler av kartene er imidlertid basert på gamle oppmålingsarbeider. Kart basert på disse målingene kan ikke uten videre brukes sammen med elektroniske navigasjonshjelpemidler. Digitaliserte kart basert på slikt gammelt kartgrunnlag kan kun være til hjelp til planleggingsformål. Dette gjelder stort sett strekningen fra Haugesund til Sognefjorden og fra Brønnøysund og nordover.

For ordens skyld vil jeg legge til at dekningen med moderne elektroniske sjøkart etter internasjonal standard vil bli gradvis bedre i årene som kommer. Framdriften vil bli lagt opp med vekt på å ferdigstille først strekninger som har stor trafikk eller er utsatte av andre grunner. Arbeidet er prioritert framfor alle andre oppgaver innenfor rammen av Kartverkets statsoppdrag.