Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:44 (2000-2001)
Innlevert: 19.10.2000
Sendt: 20.10.2000
Besvart: 31.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Det er fortsatt stor uro ved Det Norske Institutt i Athen. Det skyldes at styret ikke evner å rydde opp etter pinlighetene omkring bokkjøp fra - og tildeling av norsk orden til - professor Johannes Triantaphyllopoulos, som var minister i den greske juntaregjeringen i 1968.
Hvordan kan utenriksministeren, eventuelt i samarbeid med kirke-, utdannings- og forskningsministeren, foreta den nødvendige opprydning i saken?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Det norske institutt i Athen er et samarbeidstiltak mellom universitetene og de vitenskapelige høgskolene i Norge. Det er disse institusjonene som gjennom det valgte styre eller direkte som i første rekke har ansvar for dets virksomhet og drift.

Det kan i denne sammenheng vises til det regelverk som ligger til grunn for virksomheten ved Det norske institutt i Athen, da særlig statuttene vedtatt av styret 29. mars 1993, og samarbeidsavtalen mellom de fire universitetene og instituttet om driften vedtatt 17. mars 1995.

Kirke -, utdannings- og forskningsdepartementet opplyser for sin del at den personalkonflikt som har oppstått ved instituttet først og fremst må løses av partene selv, og at det ikke har vært grunnlag for departementet å gripe inn i denne.

Jeg har for min del ingenting å tilføye til dette.