Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:59 (2000-2001)
Innlevert: 08.11.2000
Sendt: 09.11.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 17.11.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I forbindelse med erstatningssakene mer enn 50 barn av tyske fedre har anlagt mot staten, framkommer det påstander om at det på 50- og 60-tallet har foregått militære forsøk med LSD hvor krigsbarn ble brukt som forsøkskaniner.
Hva vil statsråden gjøre for få brakt fakta på bordet og dermed komme til bunns i denne saken?

Begrunnelse

Norske institusjoner skal på 50- og 60-tallet ha brukt krigsbarn og andre svake grupper som forsøkskaniner i militære forsøk med LSD. Denne påstanden framkommer i en artikkel i Dagsavisen (04.09.00). Bakgrunnen for påstandene er et prosesskriv til Oslo byrett i forbindelse med erstatningssakene mer enn 50 barn av tyske fedre har anlagt mot staten.
LSD-forsøkene skal ha vært et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Hærens våpentekniske korps og CIA. I USA er det avslørt at CIA drev slike forsøk med sikte på å finne metoder for å få fanger til å fortelle mer enn de ville i avhør.
I USA har det blitt offentliggjort dokumenter som viser at slike forsøk ble foretatt. Norge har så langt holdt sine arkiver lukket.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Sosial- og helsedepartementet representerer staten i søksmålet anlagt av 57 krigsbarn. Som ansvarlig statsråd for håndteringen av rettssaken har jeg fått spørsmålet til besvarelse, og kan opplyse følgende:

I begynnelsen av oktober fikk Sosial- og helsedepartementet oversendt saksøkernes prosesskrift, der påstanden om at staten er i besittelse av dokumenter vedrørende bruk av krigsbarn som forsøkspersoner i et militært eksperiment med LSD fremkommer. Det ble umiddelbart igangsatt undersøkelser internt i Sosial- og helsedepartementet for å få klarhet i om det på grunnlag av forsøkspersonenes bakgrunn finnes opplysninger om denne alvorlige saken her i departementet. Undersøkelsene har så langt vært resultatløse.

Jeg gjør i den forbindelse oppmerksom på at prosesskriftets omtale av eksperimentet er ytterst summarisk, og blottet for ledetråder om hvor de aktuelle dokumentene kan befinne seg dersom de eksisterer. Det betyr at de opplysninger departementet bygger sine undersøkelser på stammer fra avisoppslagene - blant annet artikkelen i Dagsavisen 4. september. På bakgrunn av det vi der har lest om forsøkets "faglige" forankring, er vi kommet til at det nå er nødvendig å involvere Forsvarsdepartementet og Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet i de videre undersøkelsene. Jeg vil omgående ta kontakt med de respektive statsråder for å anmode om deres bistand til om mulig å komme til bunns i saken.