Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:70 (2000-2001)
Innlevert: 13.11.2000
Sendt: 14.11.2000
Besvart: 20.11.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Legemiddelindustriforeningen (LMI) sendte 17. september 1999 brev til Finans- og Tolldep. med forespørsel om tilpasning av norsk alkoholbeskatning i forbindelse med industriell virksomhet. Departementets sendrektighet er i ferd med å få konsekvenser for norske arbeidsplasser i denne industrien.
Har departementet tenkt å svare på brevet, og vil departementet legge til grunn en ny beskatning på dette området som ikke er konkurransevridende?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Jeg er lei for at behandlingen av denne saken har tatt så lang tid. Dette skyldes at vi har ønsket å se nærmere på forståelsen og praktiseringen av gjeldende regelverk.

Finansdepartementet vil i nær fremtid klargjøre om denne saken lar seg løse innenfor gjeldende regelverk, og om endringer her bør sees i sammenheng med den mer generelle gjennomgangen av regelverket. Departementet vil så raskt som mulig gi tilbakemelding til Legemiddelindustrien.