Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:79 (2000-2001)
Innlevert: 20.11.2000
Sendt: 20.11.2000
Besvart: 24.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det er i ettertid fremkommet entydig informasjon at norske justismyndigheter, representert ved sentrumsregjeringen, begikk svært beklagelig feil ved utvisningen av Peter Emmanuel Kyemaire. FNs høykommissær for flyktninger har skriftlig bekreftet at han er fra Rwanda, noe som norske myndigheter benektet. FN leter nå etter et "tredjeland" og Kyemaire har på ny søkt om opphold, og han ønsker å komme tilbake Norge hvor han har mange venner.
Vil Kyemare få komme tilbake?

Begrunnelse

Det vises til tidligere dokumentasjon og tidligere spørsmål. Det vises også til at tidligere justisminister Dørum er kjent med saken.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til tidligere svar på spørsmål nr 259 av 05.04.2000, spørsmål 342 av 06.06.2000 og spørsmål 401 av 27.06.2000 om samme sak.

Jeg minner igjen om at Rukyema/Kyemaires søknad om asyl er vurdert ut fra hans behov for beskyttelse. Hvorvidt han er rwandesisk borger eller ugandisk borger har ikke vært avgjørende. Fordi han kom til landet på et ugandisk pass, og på bakgrunn av hans egen forklaring, ble det ved avgjørelsen av saken lagt til grunn at han har beskyttelse i Uganda.

Norske myndigheter har ikke mottatt opplysninger om at UNHCR har foretatt noen vurdering av hans eventuelle status som flyktning.

Departementet har fått opplyst at det i Utlendingsdirektoratet foreligger en søknad om visum til Norge, men ikke noen søknad om oppholdstillatelse fra Kyemaire. Visumsøknaden, og en eventuell senere søknad om opphold, vil bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk.