Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:81 (2000-2001)
Innlevert: 21.11.2000
Sendt: 22.11.2000
Besvart: 28.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vil kommunalministeren påse at kriminelle personer med tilknytning til asylmottakene snarest utvises fra Norge?

Begrunnelse

Det siste halvannet året er det registert mer enn 200 separate forhold av tobakkstyverier knyttet opp mot denne ligaen. Nå viser det seg at en rekke av disse kan spores direkte til miljøer tilknyttet asylmottak i Vest-Agder og andre deler av landet. Alt tyder på at mottakene er rene utklekkingsanstalter for kriminell virksomhet. Ifølge lensmansbetjent Jens Seland ved Farsund lensmannskontor, består ligaen av asylsøkere fra det tidligere Jugoslavia og Armenia. Det er stjålet tobakk for millionbeløp. I tillegg til å ha støvsugd butikker og bensinstasjoner for tobakk, har bandene også forsynt seg grovt med telekort for mobiltelefoner og plyndret spilleautomater. Seland opplyser at det dreier seg om kriminielle bander med etnisk tilhørighet. Innbruddene er gjort i butikker og bensinstasjoner over hele Vest-Agder. Det er også registrert forhold lenger vest, samt på Østlandet, som settes i sammenheng med ligaen på Sørlandet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har tidligere i høst besvart et spørsmål om utsendelse av kriminelle asylsøkere fra stortingsrepresentant Terje Knudsen. Ovennevnte spørsmål omhandler samme tema, og jeg viser derfor til vedlagte kopi av mitt svar på spørsmål 14 datert 13.10.2000.

Som det fremgår av dette svaret, er jeg svært opptatt av å bekjempe kriminalitet blant asylsøkere samt å sørge for at søknadene til asylsøkere som begår straffbare handlinger blir undergitt en rask og prioritert behandling, og at avslag blir effektuert meget raskt.

Selv om de nevnte rutinene avhjelper situasjonen noe, er det fortsatt sterk fokus i utlendingsforvaltningen på de problemstillinger disse sakene reiser.

Vedlegg til svar:

Svar på skriftlig spørsmål nr. 14 datert 13.10.2000, fra stortingsrepresentant Terje Knudsen.

Internett-adressen:

http://www.stortinget.no/dok15/dw-200001-014.html