Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:85 (2000-2001)
Innlevert: 24.11.2000
Sendt: 27.11.2000
Besvart: 06.12.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): Tidligere statsminister i Pakistan, Benazir Bhutto er dømt til fem års fengsel for korrupsjon. Saken er anket til Supreme Court. Ulike forhold svekker troverdigheten til anklagerne, og det er stor uro for Benazir Bhuttos rettssikkerhet.
Vil Regjeringen ta noen initiativ for å bidra til en rettferdig behandling av Benazir Bhutto, og kan det være aktuelt for Norge å sende observatører til å overvære rettssaken?

Begrunnelse

Benazir Bhutto har hevdet at det var et partisk dommerpanel som dømte henne. Hennes kritikk av dommerpanelet underbygges av at det nåværende militærregimet i Pakistan fratok de ansvarlige dommerne sine poster da de kom til makten. Enkelte ble også fengslet. Bakgrunnen var at dette var personer innsatt ut fra kontakter med daværende statsminister Nawaz Sharif mer enn ut fra kvalifikasjoner, og at de hadde misbrukt sine stillinger i politisk hensikt.
Representanter for Pakistan Peoples Party mener at korrupsjonsanklagene mot Bhutto ble framsatt i politisk hensikt, og stiller spørsmål ved hvorfor ikke disse anklagene er trukket tilbake når de ansvarlige for dem er fratatt sine stillinger. En hevder at Benazir Bhutto er offer for diskriminering både som kvinne og som vestlig utdannet, både fra det tidligere og det nåværende regimet, og at hennes rettssikkerhet ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Dersom dommen på fem år blir stående, betyr det at Benazir Bhutto ikke kan stille til valg til folkevalgte organer. Dette kan også innebære at hun ikke kan vende tilbake fra eksil.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Benazir Bhutto ble 15. april 1999 dømt for korrupsjon. Hun hevder selv å være uskyldig og dommen er anket. Ankebehandling har ennå ikke funnet sted.

Benazir Bhutto vil i ankeomgangen ha anledning til å påpeke eventuelle feil og mangler ved behandlingen i den lavere rettsinstans. Utenriksdepartementet sitter ikke inne med opplysninger som indikerer at ankeomgangen av prosessen mot Benazir Bhutto vil bryte med grunnleggende rettsprinsipper. Det må forutsettes at hennes rettssikkerhet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Generelt skal det understrekes at man fra norsk side er tilbakeholden med å engasjere seg i enkeltsaker som behandles etter andre lands rettssystemer. På det nåværende tidspunkt er det derfor ikke aktuelt for norske myndigheter å ta noe initiativ i denne sak eller sende observatører til å overvære rettssaken.