Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:90 (2000-2001)
Innlevert: 27.11.2000
Sendt: 27.11.2000
Besvart: 01.12.2000 av helseminister Tore Tønne

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Spørsmålet blir blant annet om statsråden ivrer like mye på å få behandlet norske pasienter i utlandet som helsemyndighetene i Schleswig-Holstein ivrer etter å få operert ventelistepasienter fra Norge.
Vil helseministeren ta det overordnede ansvar sammen med fylkeskommunene for å få til ordninger som vil hjelpe pasienter ut av køen, og samtidig få operert langt flere enn det som Norge klarer i dag?

Begrunnelse

Helsemyndighetene i Schleswig-Holsteins hovedstad Kiel ivrer etter å få utnytte sin ledige kapasitet til å ta hånd om pasienter som venter på operasjon i Norge.
Det er gitt signaler om at tyske sykehus står klare til når som helst å utføre operasjoner av alle slag; fra enkle steriliseringer til omfattende kreft- og hjertekirurgi.
Det er kommet så langt etter sigende, at enkelte klinikker alt har skaffet seg norsktalende medisinsk personale.
Helseminsiteren har endelig gitt signaler om operasjoner i utlandet.
Det har ført til at enkelte sykehus og fylkeskommuner har fått konkrete tilbud fra Tyskland.
Av "prislisten" fremgår det for eksempel fjerning av åreknuter vel 4800 kroner. Av større inngrep koster en hofteproteseoperasjon drøyt 65000 kroner.
Det påstås at prisene ligger betydelig lavere enn det norske sykehus kan operere for, fra 50% og helt opp til 90% under kostnadene i Norge.
Til tross for disse tilbudene vegrer man seg med å slå til umiddelbart på disse tilbudene, noe som skal skyldes økonomien i de enkelte fylkeskommuner.
Tilbudene blir også sammenholdt med tilbud fra norske private klinikker.
Delstaten har i flere år behandlet pasienter fra Danmark.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Som helseminister tar jeg det overordnede ansvaret for at ventelistene reduseres, og at pasienter får en medisinsk forsvarlig behandling. I tråd med Stortingets vedtak, er vi i ferd med å etablere et tilbud til pasienter som ikke får behandling i rimelig tid. I samarbeid med fylkeskommunene er det i ferd med å etableres ordninger slik at pasienter på venteliste kan sendes til utlandet.

Helsemyndighetene i Schleswig-Holstein er blant de behandlingsstedene som har kontaktet norske fylkeskommuner. I likhet med behandlingssteder bl.a. i Sverige og Danmark tilbyr disse seg å behandle norske pasienter.

Jeg mener det er positivt at norske ventelistepasienter kan få et tilbud i utlandet. Jeg mener også at det er viktig at man ikke sender pasienter til utlandet før det eller de behandlingsstedene som gir et kvalitativt godt tilbud til pasientene er funnet. Dette innebærer at det blant annet må avklares hvilken smitterisiko pasientene utsettes for.

Erfaringer fra tidligere pasientbroer og ventelistedugnader viser at ikke alle pasienter på venteliste er i stand til å reise til utlandet, og heller ikke alle pasienter ønsker å reise til utlandet. Det er viktig at den kapasiteten som frigis i forbindelse med at enkelte pasienter behandles i utlandet kommer alle pasientene til gode. Som helseminister vil jeg til slutt påpeke at selv om vi ved å sende pasienter til utlandet kan korte ned ventetiden for noen pasienter, er det også viktig å styrke den permanente behandlingskapasiteten i Norge slik at vi i fremtiden skal kunne behandle flest mulig pasienter i Norge.