Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:94 (2000-2001)
Innlevert: 28.11.2000
Sendt: 28.11.2000
Besvart: 04.12.2000 av justisminister Hanne Harlem

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I en bok skrevet på oppdrag av Justisdepartementet, får kriminelle de beste råd for å begå det perfekte ran. Dette ifølge VG. Boken kan bestilles gjennom bokhandel eller rett fra Politihøgskolen. Erfarne polititjenestemenn reagerer sterkt på bl.a. råd om voldsbruk under ran hjemme hos folk.
Hva er justisministerens vurdering av offentliggjøringen av boken?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Kåre Rørhus' bok "Ranere - en studie av raneres tenkemåte og mentalitet" bygger på et forskningsprosjekt vedrørende ran som har vært gjennomført ved Politihøgskolen i Oslo i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Ran og fremfor alt væpnede ran, hører til de forbrytelseskategorier som har økt i mange land. For å styrke det forebyggende arbeidet og heve oppklaringen av slike alvorlige forbrytelser, er det viktig med kontinuerlig utvikling av metoder. I denne saken vurderte Justisdepartementet ny metodebruk i form av et forskningsprosjekt for å få innsikt i ranernes mentalitet og tankegang knyttet til planlegging og gjennomføring av ran. Slik kunnskap er nyttig for alle aktører som arbeider med å forebygge og oppklare ran, og ikke minst ofre for ran. Det er således gitt innspill til og fortløpende orientert om forskningsprosjektet i det offentlig oppnevnte Kontaktutvalget for forebygging av ran som ledes av Justisdepartementet og med deltakere fra bl.a. aktuelle ransutsatte næringer som bankvesen, post, taxi og handelsstand. I tillegg deltar kriminalpolitisentralen og Oslo politidistrikt.

Justisdepartementet deler ikke oppfatningen i VGs artikkel om at rapporten er en huskeliste for den som skal begå et ran og at det i denne rådes om voldsbruk under ran i private hjem. Avsnitt og refererte utsagn - særlig i kapitlet om "gjennomføringen av ran" - må sees i sammenheng med hverandre og ikke tas ut i form av enkeltstående påstander. Svært mye av innholdet i rapporten generell informasjon og opplysninger som er offentlig tilgjengelig - bl.a. informasjon fra dagspressen, statistikk og tidligere forskning. Rapporten fremfører også svært mange tidligere raneres utsagn om at ran ikke lønner seg i forhold til konsekvenser.

Generelt er Justisdepartementet tilbakeholdende med å unnta forskningsresultater fra offentlighet. Kontaktutvalget for forebygging av ran har heller ikke gitt innspill eller uttalelser som skulle tilsi slikt unntak.