Skriftlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:98 (2000-2001)
Innlevert: 29.11.2000
Sendt: 29.11.2000
Besvart: 05.12.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Stortinget avventer Regjeringens fremlegg av fremtidig domstolsstruktur på bakgrunn av NOU 1999:22. I den sammenheng er det viktig at fremtidig domstolsstruktur behandles samtidig med organisering av fremtidig tinglysing.
Når kan Stortinget vente seg en sak om fremtidig domstolsstruktur; vil det bli en felles behandling av domstolsstruktur og tinglysing, og dersom dette ikke er tilfellet, hvorfor mener statsråden at dette bør behandles separat?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: I St.prp. nr 1 (2000-2001) heter det bl.a.: "En stortingsmelding om domstolene basert på hovedforslagene i NOU 1999:22 Domststolene i første instans vil bli lagt frem for Stortinget høsten 2000."

Arbeidet med stortingsmeldingen har dessverre tatt noe mer tid enn planlagt. Meldingen vil dessverre derfor ikke kunne fremsendes før i januar 2001. Jeg beklager utsettelsen.

Meldingen drøfter prinsipielle spørsmål knyttet til førsteinstansdomstolenes struktur og arbeidsområde. Problemstillinger knyttet til struktur og tinglysing blir sett i sammenheng.