Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:99 (2000-2001)
Innlevert: 29.11.2000
Sendt: 30.11.2000
Besvart: 11.12.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Kan finansministeren bekrefte at den innførte investeringsavgiften for næringsbygg ikke vil bli gjort gjeldende for bygg som skal leies ut til skoleformål?

Begrunnelse

I Stavanger planlegges det nå et nybygg som skal leie ut lokaler til et privat høyskolesenter.
Mange av de private skolene verken kan eller vil eie egne bygninger. De er derfor avhengige av langsiktige leieavtaler. Ved nybygg og ombygging for slike institusjoner kan man nå risikere 10% prisøkning og dermed 10% høyere husleiekostnad.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Den vedtatte byggavgiften er en generell avgift som skal beregnes for alle næringsbygg som leveres eller ferdigstilles innen utløpet av 2001. Unntatt er bygg til bruk som barnehage, omsorgsbolig eller sykehjem og visse investeringer i fiskerinæringen som må gjøres i henhold til pålegg etter EØS-avtalen. Det er videre foreslått avgiftsunntak for investeringer som er bindende kontrahert før 18. november 2000.

Avskrivbare næringsbygg som skal leies ut til for eksempel undervisningsformål, vil omfattes av den foreslåtte byggavgiften.