Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:108 (2000-2001)
Innlevert: 04.12.2000
Sendt: 05.12.2000
Besvart: 12.12.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Jeg viser til mitt brev av 7.9.00 og deres svar av 21.9.00 med referanse nr. 00/2232 MS BH om forholdene rundt pionerdykkerne i Nordsjøen og opprettelse av en uavhengig granskningskommisjon. Her fremkommer det at departementet har startet arbeidet med å opprette en uavhengig granskningskommisjon og at det arbeides med å utforme et mandat og finne leder og aktuelle medlemmer for kommisjonen. Det er nå gått 2 ½ måned siden dette svaret ble gitt.
Hvor langt har departementet kommet i sitt arbeid og når vil granskningskommisjonen bli nedsatt?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Feltet som skal granskes krever at kommisjonsmedlemmene har gode kunnskaper og ekspertise på fagfeltet. Det er viktig for oss å unngå enhver tvil om at kommisjonsmedlemmene både er kompetente og habile, jf. kravet fra Stortinget om en uavhengig kommisjon. Dette har derfor begrenset antall aktuelle kandidater. Arbeidet har tatt noe lengre tid enn beregnet, men det foreligger nå forslag til aktuelle medlemmer av kommisjonen.

Departementet tar sikte på å nedsette granskningskommisjonen i løpet av januar/februar 2001.