Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:114 (2000-2001)
Innlevert: 07.12.2000
Sendt: 08.12.2000
Besvart: 20.12.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Utvinning av Snøhvit-gassen har vært utredet i mange år. På grunn av ulike oppfatninger om lønnsomheten krever oljeselskapene at skatteregler for denne type anlegg, som delvis blir landbasert, snarest må komme på plass og senest i begynnelsen av januar neste år.
Vil statsråden sørge for at skatteregler som kan stimulere til en sårt tiltrengt industrisatsing i Finnmark, snarest kommer på plass?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen ber i faks av 7. desember d.å. om at skattereglene for gassanlegg av den typen som planlegges på Melkøya snarest må komme på plass, og senest i begynnelsen av januar neste år.

Den skattemessige behandlingen av planlagt gassanlegg på Melkøya er en viktig sak for Finansdepartementet, og blir prioritert høyt. Det gjenstår imidlertid fortsatt spørsmål som må avklares. Det er bl.a. viktig å ta hensyn til hvordan skattleggingen virker i forhold til nye og tidligere skatteløsninger. Et møte med planleggerne (Statoil) ble avholdt i departementet 13. ds. Jeg tar sikte på raskest mulig avklaring av skattespørsmålene.