Skriftlig spørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:118 (2000-2001)
Innlevert: 08.12.2000
Sendt: 11.12.2000
Besvart: 14.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Det vises til departementets avslag på søknaden om godkjennelse av Kåfjord privatskole av 19. oktober 2000.
Hvorfor har Kåfjord privatskole fått avslag på sin søknad, når Nordreisa privatskole som bygger på de samme planene har fått godkjennelse?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som representanten Østberg opplyser, ble søknaden fra Kåfjord Privatskole om godkjenning etter privatskoleloven avslått av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet i vedtak datert 19. oktober 2000. Kåfjord Privatskole har påklaget vedtaket 16. november 2000. Interimstyret for skolen anfører bl.a. i klagen at Kåfjord Privatskole har samme læreplan og fagplaner som Statens utdanningskontor i Troms har godkjent ved Varden skole, Nordreisa privatskole og Straume skole.

Jeg kan bekrefte at klagen fra Kåfjord Privatskole er under behandling i departementet. Departementet er derfor ikke er ferdig med å vurdere anførslene i klagen. Jeg finner det ikke riktig å besvare konkrete spørsmål knyttet til klagen før klagebehandlingen er avsluttet.