Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:120 (2000-2001)
Innlevert: 08.12.2000
Sendt: 11.12.2000
Besvart: 19.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I rundskriv F-49-00 har KUF fastsatt strukturen for studieretningen for salg og service.
IKT-driftsfag er nå et eget VKI-kurs som rekrutterer fra alle grunnkurs.
Hva er begrunnelsen for å fjerne IKT som eget VKI kurs?

Begrunnelse

I dagens struktur har studieretning salg og service 6 sluttkompetanser (butikkfag, kontorfag, reiseservicefag, resepsjonsfag, vekterfag og IKT-driftsfag). Disse bygger på VKI kurs (butikk, kontor, reiseservice/resepsjon og IKT-driftsfag) hvor IKT-driftsfag kan rekruttere fra alle grunnkurs, mens de 3 andre rekrutterer fra grunnkurs salg og service.
I rundskrivet er det gjort følgende endringer: De 6 sluttkompetansene beholdes, antall VKI-kurs reduseres fra 4 til ett - felles VKI salg og service med rekruttering fra 4 grunnkurs, salg og service, allmenne fag, elektrofag og mekaniske fag.

1. IKT-driftsfag forsvinner som eget VKI-tilbud.

Et nytt og moderne tilbud med god søking fjernes etter bare 2 år. Høsten 2000 var det ca. 1600 søkere på landsbasis til IKT-driftsfag. I rundskriv F-08-00 ga KUF inntrykk av at VKI-IKT-driftsfag skulle opprettholdes som eget kurs med rekruttering fra alle grunnkurs.

2. Endringen kom uforberedt på alle berørte parter.

Mange fylkeskommuner hadde allerede vedtatt tilbudet for neste skoleår ut fra "gammel" struktur. Elevene var derfor forespeilet IKT-driftsfag som eget tilbud. Nå gjør flere fylker retrett og nedlegger KKT-driftsfag.

3. Den faglige fordypningen reduseres.

IKT-driftsfag har vært grunnlaget for læreplass i IKT. Kurset har 24 uketimer studieretningsfag knyttet til IKT. Det nye VKI salg og service skal dekke 6 lærefag hvor 5 uketimer i prosjektarbeid skal innrettes mot lærefaget. Det sier seg selv at dette reduserer den faglige fordypningen.

4. 10 fylker startet høsten 2000 grunnkurs salg og service.

Antall VKI klasser er opprettet i fohold til antall grunnkurs salg og service fordi man forutsatte rekruttering bare fra grunnkurs salg og service. IKT-driftsfag skulle fortsette som eget VKI-kurs med rekruttering fra alle grunnkurs. Det vil høsten 2001 sannsynligvis bli mangel på plasser på VKI salg og service. Søkere fra grunnkurs salg og service har bare et valg på VKI, nemlig VKI salg og service. Søkere fra de 3 andre grunnkursene har VKI salg og service som et av flere valg.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til at Stortingets flertall gjorde vedtak om å opprettholde videregående kurs I, IKT driftsfag i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2001.

Departementet vil følge opp i samsvar med dette.