Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:134 (2000-2001)
Innlevert: 15.12.2000
Sendt: 15.12.2000
Besvart: 22.12.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I Klassekampen 13.12.00 uttaler førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen, Eystein Skjerve, at importforbud for kjøtt er et bedre og billigere tiltak for å hindre spredning av BSE enn forbud mot kjøttbeinmel. Han hevder også at behandling av kjøttbeinmel i Norge avviker fra det EU-land gjør, ved at foret her oppvarmes til 138 grader og at dette dreper prionene. At en så enkel løsning i så fall ikke skulle tas i bruk av EU-land er uforståelig.
Deler landbruksministeren Skjerves syn?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg deler ikke Eystein Skjerves syn når det gjelder hvorvidt importforbud mot kjøtt er et bedre og billigere tiltak for å hindre spredning av BSE enn forbud mot kjøttbenmel (KBM) og vil begrunne hvorfor.

Ved produksjon av KBM i Norge brukes det enten lengre behandlingstid enn det som kreves i EU-land eller høyere temperatur. Kravet er enten 133°C i 40 minutter eller 136°C i 20 minutter, altså ikke 138°C. Fordi drapseffekten på prionene er en funksjon av temperatur og tid, er det ved den temperatur som kreves i Norge større sannsynlighet for at prionene drepes, men det er ingen garanti for at absolutt alle er drept. Renskåret kjøtt uten synlig nervevev og lymfatisk vev er ikke vist å kunne overføre BSE. Samtlige EU-land har innført krav om at spesifisert risikomateriale (SRM, dvs. hodeskallen med øyne og tonsiller (mandlene), ryggmargen og tynntarmen) skal fjernes fra storfeslakt eldre enn 24 måneder. Dette gir stor sikkerhet for at eventuell BSE-smitte ikke overføres gjennom slaktet. Min konklusjon er derfor at det ikke vil gi større sikkerhet mot BSE å forby import av kjøtt.