Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:135 (2000-2001)
Innlevert: 15.12.2000
Sendt: 15.12.2000
Besvart: 20.12.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Funksjonshemmede hindres i å ta høyere utdanning bl.a. fordi det finnes for få tilrettelagte studentboliger. Utjamningsmeldinga slo fast at høyere utdanning er det mest effektive tiltak for å gi funksjonshemmede mulighet til arbeid. Utdanning kompenserer for funksjonshemmingen. Uten utdanning blir mange henvist til trygd.
Hva vil statsråden gjøre for å få en rask løsning på dette problemet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål nr. 135 fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam om funksjonshemmedes studiemuligheter og hvordan det påvirkes av tilbudet av tilrettelagte boliger.

Jeg er enig i at egnede boliger for funksjonshemmede studenter er et viktig spørsmål. Jeg vil om kort tid legge frem en handlingsplan for studentboliger. Her vil vi drøfte konkrete tiltak for å sikre bedret tilrettelegging av studentboliger for funksjonshemmede.