Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:145 (2000-2001)
Innlevert: 20.12.2000
Sendt: 21.12.2000
Besvart: 04.01.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at krigsseilere bosatt i utlandet får justert sin pensjon i perioder når den norske kronen er svak slik at de kan opprettholde sin levestandard?

Begrunnelse

Rikstrygdeverket har opplyst at av de totalt 1551 utenlandsbosatte krigspensjonsmottkerne, bor det flest i Storbritannia, USA og Canada. Størrelsen på krigspensjon fastsettes og utbetales i norske kroner. Kursendringer vil således kunne være til gunst eller ugunst. Dette kan skape problemer for krigspensjonister som bor i utlandet. Dette gjelder folk i 70-, 80- og 90-års alderen som mangler penger til et verdig liv i sine siste leveår. Departementet har tidligere informert krigsseilerne om at det er umulig å ta hensyn til svingende valutakurser med begrunnelse at de i noen perioder vil være til fordel og i andre perioder ikke. Dette er en urimelig argumentasjon tatt i betraktning at studentene i bl.a. de ovennevnte land har fått mer penger til å dekke økte utgifter til bo- og levekostnader. Etter at stortingsflertallet la 15,5 millioner kroner på bordet under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, kunne Utdanningsdepartementet gi denne beskjeden til Statens lånekasse for utdanning: Norske studenter i utlandet skal få kompensasjon for stadig høyere kurs på utenlandsk valuta. Konkret fikk studenter bosatt i Storbritannia, Canada, Australia og Singapore mer penger til å dekke økte utgifter til bo- og levekostnader. Krigspensjonistene bør få justert sin pensjon i perioder når den norske kronen er svak, på samme måte som studentene.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Størrelsen på krigspensjon fastsettes og utbetales i norske kroner. Kursendringer vil således kunne være til gunst eller ugunst.

Militærloven (§ 23) og sivilloven (§ 31) har bestemmelser som tilsier at retten til ytelser faller bort når krigspensjonisten tar bopæl i utlandet, men Rikstrygdeverket kan gjøre unntak når det finnes rimelig.

Krigspensjonister har slått seg ned verden rundt, og jeg tror nok at den mest rettferdige ordningen er at utbetalt krigspensjon fra hjemlandet er av samme størrelse uansett hvor i utlandet krigspensjonisten ønsker å bosette seg. Dette er også det vanlige internasjonalt.

Jeg har forståelse for at dette kan skape problemer for krigspensjonister som ønsker å bo i utlandet, men dette er det vanskelig å ta hensyn til. For øvrig regnes størrelsen på den norske krigspensjonen for å være forholdsvis god, slik at den skulle være brukbar også i perioder når den norske kronen er noe svak.

Ellers synes jeg ikke at en kan sammenligne norske krigspensjonister bosatt i utlandet direkte med norske studenter i utlandet. En vesentlig del av det norske studenter i utlandet får i støtte fra Statens lånekasse for utdanning går til å betale skolepenger ved de utenlandske lærerstedene. Videre har norske studenter i utlandet som regel svært dårlig økonomi, mens norske krigspensjonister, som tidligere nevnt, skulle ha brukbar økonomi også når den norske krone er svak. En annen forskjell er at studenter oppholder seg midlertidig i utlandet for å investere i ønsket utdanning, mens krigsseilere bosatt i utlandet foretrekker å bo der permanent.