Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:154 (2000-2001)
Innlevert: 08.01.2001
Sendt: 09.01.2001
Besvart: 16.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I brev av 19. februar 1996, til daværende forsvarsminister Jørgen Kosmo, tok jeg opp spørsmålet om årlig bekransning av 8 riksbautaer i Oslo. I brev av 16. april 1996, svarer forsvarsministeren: "Jeg tror faktisk at det kan være bedre at vi holder litt igjen og heller foretar større markeringer i f.eks. år 2000 eller 2005." Jeg er gjort kjent med at det ikke ble foretatt noen bekransning 8. mai 2000.
Vil forsvarsministeren ta et nytt initiativ for å få kontinuitet i bekransningen av riksbautaene?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Som det framgår av stortingsrepresentantens spørsmål ble saken opprinnelig tatt opp av Sanner i 1996 med daværende forsvarsminister Kosmo som uttalte at han ikke fant det naturlig å gjøre bekransningen til en årlig foreteelse. Han mente det var bedre å vise en viss tilbakeholdenhet og heller foreta større markeringer i for eksempel år 2000 eller 2005.

Forsvarsdepartementet vurderte dette i forbindelse med ulike arrangementer i fjor i anledning 60-års markeringene av begivenhetene i 1940 og 55-års markeringen av frigjøringen i 1945. Hoveddelen av ressursene gikk til markeringen av Narviks frigjøring i mai 1940. I lys av dette og at departementets ansvar først og fremst er knyttet til militære monumenter, fant departementet ikke å kunne prioritere ressurser til disposisjon for bekransning av angjeldende bautaer i Oslo-området i 2000.

Forsvaret har alltid stilt ressurser til disposisjon ved større markeringer i forhold til den andre verdenskrig og vil fortsatt gjøre det for å hedre de som kjempet for landets frihet.

Jeg finner det likevel ikke naturlig å initiere en årlig bekransning av angjeldende åtte riksbautaer, da dette ikke dreier seg om militære monumenter. Jeg vil ta initiativ overfor Statsministerens kontor, Stortingets direktør, Utenriksdepartementet og Oslo kommune for å få avklart hvem som har et særlig ansvar for bekransningen av angjeldende riksbautaer, og eventuelt ta forholdet opp med regjeringskollegaer med sikte på en avklaring av det spørsmål som stortingsrepresentanten stiller.