Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:159 (2000-2001)
Innlevert: 08.01.2001
Sendt: 09.01.2001
Besvart: 18.01.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Hva vil utenriksministeren gjøre for at den politiske fangen og journalisten Serdal Gelir skal slippe ut av tyrkiske fengsel, og kunne gjenforenes med sin familie i Norge?

Begrunnelse

Serdal Gelir født 23.01. 1976 har sittet i fengsel i Tyrkia i snart 7 år. Han ble arrestert bare 18 år gammel for politisk virksomhet, og artikler han hadde skrevet blant annet om situasjonen for kurderne, og dømt til 15 års fengsel. Både tyrkiske og internasjonale presse- og menneskerettighetsorganisasjoner har en rekke ganger reist spørsmålet om at han må settes fri. Serdal Gelir er ved svært dårlig helse. Blant annet fordi han en rekke ganger har sultestreiket, og ikke minst på bakgrunn av den brutale behandling han har vært utsatt for av tyrkiske fengselsmyndigheter. Serdal Gelir søkte om familiegjenforening like før han ble fengslet for sju år siden, siden både hans mor og søsken er bosatt i Norge og er norske statsborgere. Denne søknaden ble avslått, noe som man i etterkant har beklaget fra norske justismyndigheter. Norske myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å gjøre alt som står i menneskelig makt for at Serdal Gelir kan gjenforenes med sine slektninger i Norge, før det er for seint.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Norske myndigheter har lenge fulgt saken til den tyrkiske statsborgeren Serdal Gelir. Gjennom vår ambassade i Tyrkia har vi flere ganger tatt opp saken med tyrkiske myndigheter med sikte på å få informasjon bl.a. om hans helsetilstand og hvor han befinner seg.

Vi vil fortsatt følge saken aktivt. Dersom Gelir settes fri fra tyrkisk fengsel, vil norske myndigheter på bakgrunn av en ny søknad igjen se på hans sak og vurdere om han bør få oppholdstillatelse i Norge for å gjenforenes med sin familie. En slik søknad vil på vanlig måte bli behandlet av Utlendingsdirektoratet.

Jeg vil understreke at søknader om oppholdstillatelse skal ifølge utlendingsloven avgjøres av Utlendingsdirektoratet i første instans, og evt. Utlendingsnemnda som klageinstans. Utlendingsnemnda er et frittstående domstollignende klageorgan, administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Verken utenriksministeren eller kommunal-og regionalministeren kan instruere nemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelser i enkeltsaker.