Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:163 (2000-2001)
Innlevert: 11.01.2001
Sendt: 12.01.2001
Besvart: 18.01.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): På internettside www.ehandel.dep.no går det frem at departementet har stoppet Programmet ny tilbudskonkurranse om etablering av en elektronisk markedsplass for innkjøp til det offentlige. Årsaken til dette skal etter sigende være at det er innledet et samarbeid med fire store norske industriselskap, hvor for øvrig staten i sum er den dominerende eier.
Er det fortsatt meningen at det skal avholdes en anbudsrunde som tidligere meddelt eller er det nå skrinlagt?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Jeg viser til spørsmål nr. 163 der stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen stiller spørsmål om det fortsatt er meningen at det skal avholdes en anbudsrunde i forbindelse med etablering av en elektronisk markedsplass for innkjøp til det offentlige.

Etableringen av en markedsplass for innkjøp til det offentlige er en del av Programmet for elektronisk handel i det offentlige som koordineres av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hvor Statens forvaltningstjeneste ved Statskjøp er sekretariat for Programmet. I denne sammenheng gjennomførte Statskjøp i 2000 en omfattende tilbudskonkurranse om etablering og drift av elektronisk markedsplass for innkjøp til det offentlige. Imidlertid førte sammenslutninger på tilbydersiden både før og under kontraktsforhandlingene til at Statskjøp den 10. november 2000 besluttet å kansellere tilbudskonkurransen fordi de ikke lenger fant at det var tilstrekkelig konkurranse om å tilby markedsplassen.

Den løsning som programsekretariatet hos Statskjøp hadde spesifisert for sin elektroniske markedsplass tiltrakk seg imidlertid oppmerksomhet fra andre virksomheter med tilsvarende behov for tilgang til en markedsplass for å kunne gjennomføre effektive elektroniske innkjøp i sine virksomheter. Blant disse var det industriselskaper som satt med betydelig erfaring med elektronisk handel fra deltagelse i mer bransjespesifikke eller såkalte vertikale markedsplasser i internasjonal sammenheng og som hadde vunnet innsikt i organisering og fallgruber knyttet til slik virksomhet.

Henvendelsene utenfra førte til at programsekretariatet sammen med industriselskapene Norsk Hydro, Norske Skog, Orkla og Statoil den 21. desember 2000 kunngjorde at de gjennom en felles prosjektgruppe ville se nærmere på om det var grunnlag for en felles etablering av en regional horisontal markedsplass. På den internettsiden www.ehandel.dep.no som det vises til i spørsmål 163, melder programsekretariatet at ny tilbudskonkurranse er utsatt inntil videre i lys av samarbeidet. Samtidig gir man en oversikt over erfaringene så langt og utdyper begrunnelsen for samarbeidet.

Samtalene i prosjektgruppen vil bli avsluttet i nær framtid. Deretter vil både staten og industriselskapene vurdere om og i tilfelle hvilke felles løft det er riktig å foreta for å få satt ut i livet en regional horisontal markedsplass. Fra min side vil jeg bare minne om at staten er en stor innkjøper som både ut fra regelverk og ikke minst effektiviseringshensyn er opptatt av å kunne drive elektronisk handel på en effektiv måte uten fordyrende mellomledd. For meg er det viktig at vi kommer raskt i gang med effektiviseringstiltak på dette området, slik at vi kan frigjøre ressurser som i dag går til administrasjon og sette ressursene inn i tjenesteyting.

Jeg kan videre bekrefte at det fortsatt vil avholdes tilbudskonkurranser knyttet til etableringen av en markedsplass for å bygge opp en løsning som skal være åpen for alle aktører - både kjøpere og selgere. Denne løsningen må være så attraktiv at markedsplassen kan tiltrekke seg så store volumer at den sikres en kostnadseffektiv og lønnsom drift.