Skriftlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:165 (2000-2001)
Innlevert: 12.01.2001
Sendt: 12.01.2001
Besvart: 18.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Flere undersøkelser tyder på at fastmonterte mobiltelefoner i bil, er mere trafikkfarlige enn løse mobiltelefoner. Dette påpekte Fremskrittspartiet allerede da påbud om fastmontering ble vedtatt. Nå er det også igangsatt tekstmeldinger om trafikken fra P4 og Radio 1. Dette betyr at bilistene må ta blikket bort fra trafikken for å lese meldingene.
Hva vil statsråden gjøre for å løse dette problemet?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jeg vet ikke hvilke undersøkelser det refereres til. Imidlertid er forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon ment nettopp å understreke at sjåføren skal holde nødvendig fokus på selve kjøreoppgaven. Særlig kravet til plassering av mobiltelefonen - "...i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig..." - vil bidra til at sjåførens oppmerksomhet ikke tas vekk fra trafikkbildet selv under betjening av mobiltelefonen.

For øvrig vil enhver bruk av mobiltelefon under føring av motorvogn, selv om kravene i den aktuelle forskriften skulle være oppfylt, være underlagt den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3. Bestemmelsen lyder: "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret." Denne aktsomhetsregelen vil også gjelde i forhold til førerens bruk av annet utstyr i motorvognen som eksempelvis musikkanlegg, kart- og navigasjonsutstyr og lignende.