Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:172 (2000-2001)
Innlevert: 16.01.2001
Sendt: 17.01.2001
Besvart: 29.01.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Sosialistisk Venstreparti har i en årrekke stilt spørsmål til ulike statsråder om bruken av utarmet uran og de skadevirkningene dette kan ha for helse og miljø. Bruk av slike våpen må forbys. Regionfelt Østlandet skal brukes til samøvelser for internasjonale operasjoner og NATO-øvelser. I slike sammenhenger blir det brukt panserbrytende raketter med utarmet uran.
Kan forsvarsministeren garantere at det aldri skal brukes våpen med utarmet uran i Skytefelt Østlandet på Rena?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Stortingsrepresentant Karin Andersen spør om Forsvarsministeren kan garantere at det aldri skal brukes våpen med utarmet uran i Regionfelt Østlandet på Rena.

Jeg viser til den orientering om bruken av utarmet uran jeg holdt i Stortinget 18. januar 2001. Der sa jeg blant annet: "Det pågår som kjent ingen militær strid som aktualiserer bruk av ammunisjon med utarmet uran. Om så var tilfelle, er det mitt syn at slik ammunisjon heller ikke bør benyttes så lenge medisinske årsakssammenhenger ikke er avklart." Videre kunne jeg opplyse følgende: "Det er ikke lagret eller produsert DU-ammunisjon i Norge. Slik ammunisjon har heller aldri vært brukt av norske styrker eller på våre skytefelt."

Det er likeledes ingen planer om slik bruk i regionfeltet. Skulle spørsmålet noen gang komme opp, må det vurderes i lys av den endelige avklaring om forholdet mellom utarmet uran og mulig helsefare.