Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:185 (2000-2001)
Innlevert: 19.01.2001
Sendt: 22.01.2001
Besvart: 26.01.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): En alvorlig MS-rammet kvinne fra Valle i Setesdal er havnet i en for henne meget fortvilt situasjon. Tradisjonell medisinsk behandling er til liten eller ingen hjelp. Det siste håp hun selv ser er hjelp fra en utenlandsk lege. Denne legen har gjennom alternative behandlingsmåter vist seg å være den eneste som har kunnet gi henne et behandlingstilbud som hjelper. Legen er imidlertid bosatt i et land utenfor EØS og venter på svar om arbeidstillatelse som lege i Norge.
Når vil svar på søknaden foreligge?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Utlendingsforvaltningen er som kjent nå omorganisert. I henhold til utlendingsloven er det nå Utlendingsnemnda som avgjør alle klager i utlendingssaker. Nemnda er et frittstående domstollignende klageorgan, administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. Jeg kan verken instruere nemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker, herunder heller ikke om at konkrete enkeltsaker skal prioriteres fremfor andre saker. Dette gjelder også i forhold til Utlendingsdirektoratet. Den politiske styringen av enkeltsaker på utlendingsfeltet må nå skje gjennom lov og forskrift, og generelle prioriteringer.

Alle henvendelser som gjelder søknader eller klager på vedtak etter utlendingsloven - eller spørsmål om når et svar på en søknad eller klage vil foreligge - må således nå rettes enten til Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda.