Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:186 (2000-2001)
Innlevert: 22.01.2001
Sendt: 22.01.2001
Besvart: 29.01.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kutt i togavgangene på Kongsvingerbanen skaper mange problemer for de som pendler og som trenger lokaltogtilbudet. Det kan bli opp til flere timers ventetid mellom mulig togtilbud og arbeidsdagens start. Resultatet er misfornøyde kunder, at folk må flytte eller sterk økning i privatbilismen.
Er det Regjeringens politikk at NSB ikke skal gi noe togtilbud til lokalpendlere på disse strekningene eller vil ministeren gjøre noe for å bedre tilbudet før hele kundegrunnlaget blir borte?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Bakgrunnen for de reduksjoner i togtilbudet som ble gjennomført hhv. 20. oktober i fjor og 7. januar i år, er mangelen på lokomotivførere i NSB. I vurderingen av hvor kuttene skulle tas, har det vært lagt til grunn at færrest mulig reisende skal rammes, og at tilgjengelige lokomotivførere frigjøres og settes inn der behovet er størst. NSB har derfor ikke på kort sikt ledig kapasitet til å gjenoppta trafikken, uten at dette går ut over togtilbud med flere reisende. Dette gjelder selv om det skulle være vilje til en økning i bevilgningen til statlig eller fylkeskommunalt kjøp av persontogtjenester på Kongsvingerbanen. NSB mener at en eventuell gjenopptakelse av togtilbudet også vil kreve en bedre samordning av buss- og togtilbudet slik at den Oslo-rettede kollektivtrafikken i større grad kan kanaliseres til toget.

Det fremtidige togtilbudet på Kongsvingerbanen vil bli vurdert i forbindelse med de forestående forhandlingene mellom Samferdselsdepartementet og NSB om ny rammeavtale om statlig kjøp av persontransport for perioden 2002-2005. Departementet vil i disse forhandlingene bl.a. vurdere togets rolle på Kongsvingerbanen i forhold til det totale regionale transporttilbudet, herunder også togtrafikken til/fra Sverige (Kungspilen og Linx).

For ordens skyld vises også til mitt svar av 16. januar 2001 på skriftlig spørsmål nr. 156 fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum.