Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:188 (2000-2001)
Innlevert: 24.01.2001
Sendt: 24.01.2001
Besvart: 30.01.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva er begrunnelsen for at Rogaland og Skagerrakkysten er foreslått som en region i ny forskrift om eierbegrensninger i norsk havbruk?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Fiskeridepartementet i forslag til ny forskrift om eierbegrensninger i norsk havbruk har foreslått at Rogaland og Skagerrakkysten skal betraktes som en region i forskriftens virkeområde.
Rogaland har et stort potensial for flere oppdrettskonsesjoner, og har et aktivt og fremtidsrettet havbruksmiljø.
Jeg er opplyst at f.eks. Hydro Seafood AS og Hydro Seafood Rogaland AS kontrollerer 16 av 18 konsesjoner på Skagerrakkysten, mens de i Rogaland kontrollerer 15 av 51 konsesjoner. Det innebærer at hvis forskriften bli vedtatt så vil Hydro Seafood Rogaland AS ha svært små utviklingsmuligheter i et område hvor de har investert store midler i blant annet foredlingsanlegg og Kveiteoppdrett.
Det ville derfor være av interesse å vite begrunnelsen for at nettopp disse fylkene er foreslått slått sammen til en region.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Rogaland og Skagerrak er foreslått som én region i forslag til forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap m.v. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret. Årsaken til dette er at Rogaland og Skagerrak alene har for få tillatelser til at det vurderes som hensiktsmessig å danne separate regioner. I forslaget vil regionen til sammen ha 68 tillatelser. Til sammenligning har Hordaland 139 tillatelser og Møre og Romsdal 95 tillatelser. For at den foreslåtte regiongrense på 50% av antall tillatelser ikke skal hindre en naturlig omstilling er Rogaland og Skagerrak samlet til én region.

Under høringen har det kommet inn merknader til flere punkt i forslaget, herunder merknader om regioninndelingen. Det vil bli vurdert om denne inndelingen medfører utilsiktede konsekvenser før den endelige forskrift blir fastsatt.