Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:210 (2000-2001)
Innlevert: 01.02.2001
Sendt: 02.02.2001
Besvart: 09.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): En rekke skoler med videregående skoletilbud har ikke fått svar på sine godkjenningssøknader. En av dem er Nordborg videregående skole på Finnsnes. Den søkte 22.12.99 om godkjenning av omgjøring av VK2 helsesekretær til VK1 og VK2 hjelpepleier.
Hvor langt er saksbehandlingen kommet, og når kan skolen vente svar på søknaden?

Begrunnelse

Når en privat videregående skole som har vært etablert i en årrekke, søker om et nytt linjetilbud, som ikke vil medføre økning i det elevtall skolen har beveget seg innenfor de siste årene, burde en søknad kunne behandles raskt.
Statsråden skisserer i St.prp. nr. 1 at nye godkjenninger skal ikke ta særlig lengre tid enn et år når søknaden oppfyller krava - og "saker som gjeld endring i eller utviding av gjeldande opplæringstilbod, skal i dei fleste tilfella ta kortare tid."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Departementet har nå godkjent søknaden av 22.12.99 om ombytte av opplæringstilbud og økning i elevtallet ved Nordberg videregående skole. Saken har tatt noe tid da det var nødvendig å innhente ytterligere opplysninger om det var mulig å skaffe praksisplasser til det omsøkte tilbudet.