Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:238 (2000-2001)
Innlevert: 20.02.2001
Sendt: 21.02.2001
Besvart: 27.02.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Statsråd Trond Giske svarer 22.12.2000 på spørsmål fra undertegnede og stiller seg positiv til å bidra økonomisk til å videreføre matematikkonkurransen for skoleelever, KappAbel. Læringssenteret melder nå at det ikke er midler til å videreføre prosjektet. Konkurransen vil være nødt til å innstille uten denne bevilgningen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bevilgningen fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, slik at konkurransen kan avvikles som planlagt i tråd med statsrådens svar, og ikke være nødt til å innstille?

Begrunnelse

Statsråden har i sitt positive svar 22.12. gitt læringssenteret i oppgave å følge dette opp.
De innledende rundene i KappAbel-konkurransen er nå avviklet og det er kåret vinnerklasser i hvert fylke. Nå gjenstår semifinale og finale. Disse skal arrangeres i Arendal og Froland 18. - 20. april i år.
I år 2000 ble det bevilget 300 000 kr fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet da semifinale og finale ble avviklet i Trondheim.
Det vil være en katastrofe for KappAbel-prosjektet hvis ikke statsrådens svar følges opp.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til spørsmål fra representanten Odd Einar Dørum. I mitt svar den 22.12.00 på spørsmål nr. 141 fra representanten Dørum stilte jeg meg positiv til å bidra økonomisk til videreføring av KappAbel konkurransen. Jeg har bedt Læringssenteret om å følge opp, og jeg vil sørge for at denne saken vil bli løst.