Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:266 (2000-2001)
Innlevert: 07.03.2001
Sendt: 08.03.2001
Besvart: 15.03.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Rakkestad Tekniske Verksted skal nå ifølge omorganiseringen i Forsvaret nedlegges/avvikles.
I denne forbindelse tillater jeg meg å stille spørsmål om eiendommen som Rakkestad Tekniske Verksted i dag benytter kan stilles vederlagsfritt til Rakkestad Kommune som kompensasjon for tap av arbeidsplasser, og at Rakkestad Kommune danner et eiendomsselskap for utlån av lokaler til småbedrifter?

Begrunnelse

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Det er riktig at det i St.prp. nr. 45 (2000-2001) er foreslått å legge ned Rakkestad tekniske verksted. Jeg finner det imidlertid ikke riktig å uttale meg om denne eiendommen hvor verkstedet har tilhold i dag, eller for den saks skyld andre eiendommer som er berørt i samme proposisjon, før proposisjonen er behandlet av Stortinget.

Proposisjonen behandler blant annet utrangering og avhending av eiendommer, bygg og anlegg og regjeringen fastslår der at den gjeldende instruks for avhending av fast eiendom som tilhører staten, Avhendingsinstruksen, legges til grunn. Instruksens hovedprinsipp er at avhending skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultat for staten. Avhending vil derfor som hovedregel skje etter offentlig kunngjøring.