Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:272 (2000-2001)
Innlevert: 12.03.2001
Sendt: 12.03.2001
Besvart: 16.03.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Sosialkontoret kan betale depositum ved inngåelse av leiekontrakt for utleieleilighet til personer som ikke kan klare denne utgiften selv. I noen tilfeller kan disse pengene bli stående i flere år på konto og det opparbeides renter på flere tusen kroner.
Kan leietaker bli belastet inntektsskatt for disse rentene i de tilfellene de nektes å få årlig renteavkastning utbetalt?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet er i første omgang avhengig av hvem kontoinnehaver er. Finansinstitusjonen vil forholde seg til kontoinnehaver. Dersom sosialkontoret er kontoinnehaver tilkommer opptjente renter sosialkontoret og problemstillingen blir uaktuell.

Dersom leietaker er kontoinnehaver følger det av husleieloven § 3-5 at leietakeren kan kreve opptjente renter utbetalt fra finansinstitusjonen. Dette kan finansinstitusjonen ikke nekte. Leietaker får årlig lagt opptjente renter til sin inntekt når skatten skal beregnes. Dersom sosialkontoret har ytt leietaker et lån til depositum, kan sosialkontoret kreve renter av beløpet. Leietaker kan da trekke disse rentene fra inntekten når skatten skal beregnes. Dersom rentesatsen er den samme som rentesatsen på depositumskontoen, vil leietaker gå i null.