Skriftlig spørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:268 (2000-2001)
Innlevert: 07.03.2001
Sendt: 08.03.2001
Besvart: 14.03.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): Hvordan forklarer forsvarsministeren at det under en øvelse der Flyvåpenet skulle teste sin kapasitet bare var mulig å få 16 F-16 klare?

Begrunnelse

På bakgrunn av medieoppslag fremkommer at kun 16 fly var i stand til å ta av under en øvelse. Det er kjent at flyvåpenet er preget av at oppgradering til MLU standard og at dette kan forklare fravær av operative fly. Likevel er situasjonen den at det naturlig nok reises spørsmål om dårlig økonomi, dårlig styring og svekket standard på personell er medvirkende faktorer. Situasjonen er med på å gi et negativt bilde av Luftforsvarets kapasitet dersom ikke situasjonen kan forklares og forbedres.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde på bakgrunn av at flere F-16-fly ikke kom på vingene i forbindelse med en samtrening mellom Luftforsvarets jagerflyskvadroner som fant sted 23. februar.

Treningen var forutsatt å skulle omfatte til sammen tyve fly, ikke hele jagerflyparken, slik omtalen i media kunne gi inntrykk av. Hovedflystasjonen i Bodø skulle delta med åtte fly, Ørland med seks, og Rygge med seks. Samlet deltok fjorten av tyve planlagte fly på treningen. Årsaken til at seks fly ikke kom på vingene var at fire fikk tekniske problemer ved oppstart og at ett fra Bodø mistet et missil da det skulle ta av. Sistnevnte hendelse innebar at ytterligere ett fly fra Bodø ble holdt tilbake.

Tilgjengeligheten av operative fly er redusert fordi mange er inne til vedlikehold og reparasjoner. Etter hvert som F-16-flyene blir eldre, kreves mer omfattende vedlikehold. Som det også vises til i begrunnelsen for spørsmålet, er F-16 under oppgradering (Mid-Life Update). Jeg vil understreke at sikkerhet alltid har høyeste prioritet i fredstid. Dette betyr at den minste feil på materiellet gjør at flyene blir stående på bakken. I en krisesituasjon senkes terskelen, slik at fly med mindre feil likevel kan bli sendt på vingene. Det som noe misvisende i media er omtalt som en øvelse for hele jagerflyparken er således ikke uttrykk for det faktiske beredskapsnivået i Luftforsvaret.