Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:276 (2000-2001)
Innlevert: 13.03.2001
Sendt: 14.03.2001
Besvart: 26.03.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Asker og Bærums budstikke 12. mars 2001 går statsråden imot at Handelshøyskolen BI skal kunne få betegnelsen "universitet". Statsrådens begrunnelse er ikke knyttet til en faglig vurdering av undervisningsinstitusjonens kvalitet, men det faktum at den er en privat stiftelse og ikke en offentlig institusjon. Ifølge avisen uttaler statsråden: "Vi vil ikke gi fullmakt til at private høyskoler skal kunne kalle seg universitet".
Er statsråden riktig sitert?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 27 Gjør din plikt - krev din rett, foreslår Regjeringen at de eksisterende vitenskapelige høyskolene kan benevnes som universitet. Forslaget har skapt reaksjoner. Mange har reagert på at Regjeringen blankt avviser forslaget om et uavhengig akkrediterings- og evalueringsorgan som kan vurdere om de høyskoler som ønsker tittelen universitet oppfyller de kriteriene som settes. Dersom det er riktig at statsråden går imot å vurdere BI på linje med andre offentlige institusjoner, betyr det at han legger større vekt på eierskap enn på kvalitet. Det er i så fall oppsiktsvekkende. Jeg ønsker derfor en avklaring fra undervisningsministeren.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det eksisterer ingen fullmakt for departementet til å tildele institusjonsbetegnelser for private høyskoler, og heller ingen lovhjemmel for å hindre private institusjoner i å bruke universitetsbetegnelse.

For øvrig viser jeg til St.meld. nr. 27 (2000-2001) hvor blant annet spørsmålene om institusjonsbetegnelser og kvalitetssikringssystemer er behandlet. Stortingsmeldingen er til behandling i Stortinget.