Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:298 (2000-2001)
Innlevert: 23.03.2001
Sendt: 26.03.2001
Besvart: 04.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark har det nå pågått en konflikt mellom Finnmark fylkeskommune og særlig 3 av Finnmarkskommunene om ambulansetjenesten i snart et halvt år, med bakgrunn i at tjenesten har blitt lagt ut på anbud, med nye drivere i flere av kommunene fra 1/1-01.
Vil statsråden ta noe initiativ for å bidra til en løsning i saken?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I mine tidligere brev til Stortinget av 06.02.2001 og 21.02.2001 har jeg fremholdt at det er fylkeskommunens ansvar å sørge for at ambulansetjenesten er organisert og drevet forsvarlig, og at det derfor er fylkeskommunen som må oppfylle de krav om faglig forsvarlighet som følger av Helsetilsynets påbud av 26.01.2001.

Jeg er klar over at Helsetilsynets påbud av 26.01.2001 ennå ikke er oppfylt. Fylkeskommunen arbeider imidlertid med å imøtekomme kravene, og er i den forbindelse i nær kontakt med Helsetilsynet.

Av den grunn opprettholder jeg mitt standpunkt om at saken er å anse som et forhold mellom Helsetilsynet og fylkeskommunen i Finnmark.