Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:305 (2000-2001)
Innlevert: 28.03.2001
Sendt: 29.03.2001
Besvart: 05.04.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Vil Regjeringen i løpet av vårsesjonen 2001 fremme forslag for Stortinget om omdannelse av BaneTele til aksjeselskap?

Begrunnelse

I et svar av 26. februar til undertegnede på spørsmål om når BaneTele skal omgjøres til aksjeselskap, svarte statsråden at spørsmålet om å omdanne BaneTele til aksjeselskap ville bli vurdert fremmet for Stortinget når det forelå en vurdering av hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser en slik utskillelse ville ha. Nå foreligger denne vurderingen fra Scandpower som konkluderer med at en omdannelse til aksjeselskap ikke vil negative sikkerhetsmessige konsekvenser.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 233 fra stortingsrepresentant Oddvard Nilsen om samme sak. I mitt svar framkom det at saken ville bli vurdert fremmet for Stortinget etter at de sikkerhetsmessige konsekvensene for jernbanedriften var vurdert av Statens Jernbanetilsyn. Statens Jernbanetilsyn har nå hatt saken til formell behandling, og konkludert med at dette er en sak som ikke krever godkjenning av Tilsynet. Jeg tar derfor sikte på å fremme saken for Stortinget i vårsesjonen.