Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:331 (2000-2001)
Innlevert: 06.04.2001
Sendt: 06.04.2001
Besvart: 20.04.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Selli Opptreningssenter i Sør-Trøndelag har gjennom et prosjektarbeid drevet med lungerehabilitering i samarbeid med Lungeseksjonen ved RiT og Norges Astma- og Allergiforbund. I dag finansieres driften gjennom Stiftelesen Helse og Rehabilitering, mens egenandelen dekkes av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Når prosjektfasen er over etter tre år behøves statlig støtte for permanent drift.
Vil statsråden bidra til at Selli Opptreningssenter kommer inn under refusjonsordningen for rehab.sentra?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Selli Opptreningssenter AS er godkjent som opptreningsinstitusjon, gruppe I. Dette innebærer at det ytes bidrag for opphold ved Selli Opptreningssenter AS som for de øvrige opptreningsinstitusjoner. For 2001 er bidragssatsen fra folketrygden 753 kroner pr. døgn for opphold ved Selli Opptreningssenter AS. I tillegg kommer egenandel på 190 kroner pr. døgn. Total kurpris er følgelig 943 kroner pr. døgn i inneværende år.