Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:339 (2000-2001)
Innlevert: 17.04.2001
Sendt: 18.04.2001
Besvart: 25.04.2001 av kulturminister Ellen Horn

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK tekster bare en liten del av sine programmer. For døve betyr dette at de får lite nytte og glede av sendingene. Spesielt er det lite tilfredsstillende at nyhetssendingene ikke er tekstet.
Hva vil kulturministeren gjøre for å øke tekstingen i NRK?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Det medfører ikke riktighet at NRK bare tekster en liten del av programmene. Hovedproblemet er at det i dag ikke finnes teknologi for tilfredsstillende teksting av alle direktesendte programmer.

NRK gjør sendingene sine tilgjengelige for hørselshemmede på ulike måter.

For det første tekstes utenlandskspråklige sendinger.

For det andre kan man ved hjelp av NRKs tekst-TV få tekst til om lag halvparten av NRKs sendinger. Dette er teksting av norskspråklige sendinger, og derfor et tilbud spesielt for hørselshemmede, men også et tilbud som hjelper utlendinger til å forstå og lære norsk. På tekst-TV tekstes også de innslagene i nyhetssendingene som ikke er direktesendte innslag. Mange av innslagene i Dagsrevyen og Kveldsnytt er ferdig tidsnok til at de kan tekstes før sending. Hørselshemmede har derfor tilgang til store deler av nyhetssendingene via teksting. Antallet sendetimer som tekstes i NRK har økt fra 1 810 timer i 1995 til 3 965 timer i 2000. I år vil omfanget øke ytterligere, bl.a. ved at NRK vil tekste hele lørdagsunderholdningen fra kl. 18.00 til sendeslutt.

For det tredje startet NRK høsten 2000 egne satellittsendinger med tegnspråktolking av programmene på NRK1 mellom kl. 18.00-20.00. De som kan motta disse sendingene får derfor tolket hele Dagsrevyen. Sendetiden for tolketjenesten gjør at tjenesten også imøtekommer ønsket om tolking av Barne-TV. Enkelte kabelselskap har også begynt å formidle tolkekanalen, slik at antallet personer som kan motta den øker. NRK er trolig blant de første kringkasterne i verden som har innført en slik tolketjeneste.

Det fjerde tiltaket for hørselshemmede NRK er involvert i er et teksteprosjekt i regi av SINTEF. Prosjektet består i utviklingen av et tale-til-tekst-program. Programmet skal kunne tekste også direktesendte innslag. Tekstingen skjer ved at en person gir korte referat av det som sies i sendingen, og programmet omformer så referentens tale til tekst som vises på skjermen. Programmet skulle nå vært tatt i bruk, men pga. tekniske problemer kan det trolig ikke tas i bruk før om ett til to år. Et av problemene er at det tar for lang tid før teksten vises på skjermen.

Et alternativ til tale-til-tekst-programmet er et system kalt Velotype, som bla. brukes i Sveriges Television. Tekstingen skjer ved at en person benytter et spesialtastatur til å skrive korte referater av det som sies i sendingen. Det finnes ingen norsk versjon av systemet. Opplæring og mestring av teknikken tar ca. ett år, og to år før man behersker teknikken godt nok for direktesendinger. Systemet er lite egnet for lengre direktesendinger og debatter. Dersom Velotype kan bidra til å gi hørselshemmede et forbedret tekstetilbud, bør NRK likevel vurdere å ta systemet i bruk hvis SINTEF-prosjektet forsinkes ytterligere.

Teksting av fjernsynssendinger er som det framgår hovedsakelig et problem ved direktesendte innslag. Jeg vil påse at NRK bruker teksting og annen tilgjengeliggjøring for hørselshemmede for så store deler av sendingene som mulig. Dersom ikke NRK og TV 2 innen utgangen av året sørger for tilfredsstillende teksting, er jeg innstilt på å fremme et lovforslag som pålegger teksting.