Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:378 (2000-2001)
Innlevert: 10.05.2001
Sendt: 10.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Hvor lenge kan statsråden være bekvem med at befolkningen i Finnmark ikke får en forsvarlig ambulansetjeneste?

Begrunnelse

Det har nå gått mer enn et halvt år med konflikter om ambulansetjenesten i Finnmark med beklagelige følger for befolkningen i fylket. Det er tre måneder siden Helsetilsynet uttalte at ambulansetjenesten er til fare for liv og helse, og krevde umiddelbar bedring av tjenesten. Helseminister Tore Tønne har ved flere anledninger avvist å kommentere saken.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I mine tidligere brev til stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo har jeg fremholdt at det forventes at Finnmark fylkeskommune oppfyller de krav om faglig forsvarlighet i ambulansetjenesten som følger av Helsetilsynets påbud av 26.01.2001, og at saken for øvrig anses som et forhold mellom fylkeskommunen og Helsetilsynet. Jeg er fortsatt av denne oppfatning.

Jeg kan imidlertid forsikre deg om at saken følges nøye, og at jeg er i jevnlig dialog med både Helsetilsynet og Finnmark fylkeskommune. Bl.a. er jeg informert om at det er en positiv utvikling i saken, og at det i disse dager nedlegges et betydelig arbeid i fylkeskommunen for å oppfylle Helsetilsynets krav til bemanning, kompetanse, utstyr og ledsagertjeneste. Jeg håper derfor på en snarlig løsning av saken.