Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:396 (2000-2001)
Innlevert: 18.05.2001
Sendt: 21.05.2001
Besvart: 29.05.2001 av kulturminister Ellen Horn

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Finnmark og Nord-Troms har avisene i en årrekke mottatt transportstøtte til distribusjon av aviser. Ordningen har imidlertid ikke vært oppjustert de siste årene, og parallelt med dette har det funnet sted en nedbygging av postens distribusjonstjeneste, slik at kostnaden til distribusjon av aviser i grisgrendte strøk har økt til dels betydelig.
Vil statsråden bidra til at transportstøtten økes i takt med merkostnadene?

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Dagspresseutvalget foreslo i sin utredning NOU 2000: 15 "Pressepolitikk ved et tusenårsskifte" å fjerne distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark. Jeg har ennå ikke tatt standpunkt i denne saken.

Jeg vil komme tilbake til distribusjonstilskuddet til Finnmarksavisene og andre spørsmål som angår pressestøtten i en stortingsmelding om mediepolitikk som vil bli lagt frem i høstsesjonen.