Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:408 (2000-2001)
Innlevert: 23.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Iflg. Havforskningsinstituttet kan det være aktuelt å redusere førevar- grensen for norsk arktisk torsk fra 500 til 300 tusen tonn. Førevar- grensen oppfattes som et forvaltningsmål det hitill har vært enighet om å holde på et forsvarlig nivå. Torskebestanden er nå på et usikkert biologisk nivå.
Mener statsråden det er i tråd med føre-prinsippet å senke ambisjonene for forvaltningen, og vil han medvirke til at det ikke skjer?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: h