Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:409 (2000-2001)
Innlevert: 23.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Besvart: 01.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Undertegnede viser til vedlagte underskriftsliste, signert av de fire stortingsrepresentantene fra Finnmark.
Kan jeg be om at statsråden påny vurderer situasjonen for den tamilske familien Vilvarayah, og at familien gis permanent oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag?

Vedlegg til spørsmål:

Underskriftslisten "Gi Kevin friheten!".

Gi Kevin friheten!
Det tamilske ekteparet Sabya (30) og Alfred (32) Vilvarayah har sittet i kirkeasyl hos pinsemenigheten Filadelfia i Alta siden 13. mars 1998. Sønnen Kevin (snart 2 år) har bodd hele sitt liv i kirkeasylet. Lille Kevin går i barnehage i Alta, men kan aldri få med mamma og pappa på det som er morsomt.
Familien bor under trange og kummerlige kår i en liten kjellerhybel, og er fullstendig avhengig av hjelp fra gode venner i Alta. Dette sliter både fysisk og psykisk på familien, men frykten for å bli sendt tilbake til Sri Lanka er så stor at familien foretrekker fangenskap i kirkeasyl.
Byråkratiet har kjørt seg fast i denne saken. Nå engasjerer Altas politikere og lokalbefolkningen seg for at den lille familien skal få varig opphold på humanitært grunnlag i Norge.
Underskriftsbøker er lagt ut i resepsjonene til Altaposten og Betania (Åpent til 15.30), og på Parksenteret og Alta Storsenter.
Underskrifter kan også sendes via e-post: redaksjonen@altaposten.no eller via fax: 78456741
Ønsker du å hjelpe til med å samle underskrifter i ditt nærmiljø, ta kontakt med Altapostens resepsjon for å få underskriftsark.NAVN
Olav Gunnar Ballo
Einar Johansen
Randi Karlstrøm
Mimmi Bæivi

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Olav Gunnar Ballo er kjent med ble utlendingsloven endret med virkning fra 1. januar 2001. Dette innebærer at alle klagesaker etter utlendingsloven er overført til Utlendingsnemnda, som er et frittstående og domstollignende klageorgan. Iht utlendingsloven kan jeg verken instruere Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Den politiske styringen på utlendingsfeltet må derfor skje gjennom lov og forskrift.

Som ansvarlig statsråd for saksområdet følger jeg utviklingen og praksis på utlendingsrettsområdet nøye, og vurderer løpende behovet for eventuelle endringer av utlendingsloven med forskrifter.