Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:27 (1997-98)
Innlevert: 05.12.1997
Sendt: 08.12.1997
Besvart: 11.12.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "I følge opplysninger i den danske avisen Informationen (3. desember 1997) har hemmelige personsensitive papirer fra Schengen Information System (SIS) sine registre blitt funnet på en togstasjon i Belgia. Papirene skal ulovlig ha blitt fjernet av en medarbeider ved SIS. Hvordan vil norske myndigheter reagere på det som har skjedd, og mener Justisministeren at sikkerheten ved SIS er tilfredsstillende?"

Begrunnelse

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Det kan bekreftes at papirer med opplysninger om personer som er registrert i "Schengen Information System" (SIS) er funnet på en togstasjon et sted i Belgia. Saken er for tiden under strafferettslig etterforsking av belgiske myndigheter og politiet i Belgia har etter hva vi har fått opplyst arrestert tre personer i saken, hvorav to er ansatt ved det belgiske SIRENE-kontoret.

Jeg vil understreke at det er svært uheldig at den type informasjon det her er tale om ikke blir behandlet på forskriftsmessig måte. Som kjent er ennå ikke Norge deltaker i SIS, men vi vil allikevel fra norsk side gjennom vår deltagelse i Schengen samarbeidet arbeide for å sikre at opplysninger registrert i SIS blir behandlet i samsvar med regelverket.