Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:448 (2000-2001)
Innlevert: 08.06.2001
Sendt: 11.06.2001
Besvart: 18.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): I et spørretimesvar til undertegnede uttalte statsråden at han ville vurdere oversettelse og tilpassing av den svenske regjerings bok om Förintelsen til bruk i norske skoler.
Har statsråden nå hatt en gjennomgang av hvordan norsk skole på best mulig måte kan utnytte den boka som statsrådens partikollega i Sverige har latt utarbeide, og når kan vi forvente at oversettelses- og tilpasningsarbeidet blir satt i gang?

Begrunnelse

Som begrunnelse henviser jeg til den dialog statsråden og spørreren hadde i spørretimen 7. februar d.å.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til brev av 08.06.01 fra representanten Finn Kristian Marthinsen, hvor han viser til svaret jeg ga på hans spørretimespørsmål 07.02.01 om jeg ville bidra til oversettelse og norsk tilpasning av "En bok om förintelsen i Europa 1933-1945". F.K. Marthinsen spør nå om jeg har "hatt en gjennomgang av hvordan norsk skole på best mulig måte kan utnytte den boka som statsrådens partikollega i Sverige har latt utarbeide, og når kan vi forvente at oversettelses- og tilpasningsarbeidet blir satt i gang".

I mitt svar 07.02.01 ga jeg uttrykk for at jeg på det daværende tidspunkt ikke kunne si noe om hvorvidt jeg ville bidra til at denne boka blir oversatt og tilpasset til bruk i norske skoler eller ei. Videre at jeg ville vurdere denne boka sammen med et britisk veiledningshefte og annet materiell og andre tiltak.

Læringssenteret har nå gjennomgått materiellet, og anbefalte at det ikke ble tilrettelagt og oversatt til bruk i den norske skolen, primært p.g.a. kostnadene og at det allerede finnes tilgjengelig materiell, undervisningspakker og litteratur på norsk som kan brukes i det holdningsskapende arbeidet.

Jeg mener imidlertid at det er viktig å sørge for at historien om hva som skjedde under den 2. verdenskrig blir formidlet til elever i dagens norske skole. Dette vil kunne bidra til å forhindre rasisme og etnisk diskriminering i samfunnet. Jeg vil derfor få innholdet i boken "En bok om förintelsen i Europa 1933-1945" tilrettelagt for norske forhold og tilby skolene dette primært som et digitalt læremiddel.